EN | BG

 


Видео
Филм "Мост към бизнеса"
12/06/2019
Над 300 младежи кандидатстваха за участие в Програма „Мост към бизнеса“. 121 младежи бяха избрани за участие. 100 от тях се възползваха от услугите на Програмата. 30 от тях си намериха работа, съответстваща на тяхната квалификация и желания.


Филм "Дипломирам се - успявам!"
12/06/2019
Инициативата "Дипломирам се - успявам!" към Програма "Мост към бъзнеса" подкрепи шест училища в усилията им да подготвят учениците си от уязвими групи за матурите. В инициативата се включиха 170 гимназисти. Повечето от тях преминаха прага на зрелостта с диплома. Две от шестте училища продължават каузата "Дипломирам се - успявам!" като иновативни.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC