EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Новини и събития
Стипендиите – мост към университета и висококвалифицираната заетост
19/04/2018
Ромският образователен фонд и Програма „Мост към бизнеса“, в партньорство с община Сопот, организираха представяне на националния конкурс за стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2018-2019 година.

В заседателната зала на сопотския Общински съвет националният координатор за България на стипендиантските програми на фонда Орлин Орлинов запозна ученици и учители от региона с възможностите за участие в откритата до 15 май конкурсна процедура за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитирани университети.


Младежката безработица – тенденции и перспективи
30/03/2018
„Когато социалният договор не работи, корпоративния сектор може да се окаже необходимият регулатор, който да установи ред в тази сфера“. Това каза Димитър Димитров, мениджър на Програма „Мост към бизнеса“, по време на работната среща „Младежката безработица – тенденции и перспективи“. Същевременно Димитров подчерта, че международните компании, които имат представителства у нас, като че ли са по-чувствителни по теми като социална отговорност и имат по-голяма склонност да прилагат политиките на разнообразието, отколкото чисто българските компании – дефицит, който с времето е необходимо да бъде компенсиран.


Мотивация за работа и мотивационно писмо: втори цикъл от обучения по „Мост към бизнеса“
29/03/2018
Вторият цикъл от обучения по Програма „Мост към бизнеса“ беше посветен на техниките при изготвяне на мотивационно писмо. Кариерният консултант Анелия Атанасова запозна участниците с добри примери при изготвянето на мотивационно писмо, представи им лоши практити и проведе практическо занимание с тях.


Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда
24/02/2018
Докладът „Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда“ обобщава причините за уязвимото положение на ромите на пазара на труда на ромите в страните от Централна и Източна Европа и изследва потенциала на политиките на пазара на труда за улесняване на тяхното включване на пазара на труда.


По-доброто образование разкрива повече възможности за всеки
13/02/2018
Днес 28 СУ „Алеко Константинов“ беше домакин на зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева. Гостенката бе посрещната във фоайето на училището от най-малките ученици от модерен балет „Звезди“ и вокална група „Мелодия“.

Зам.-министър Сачева разговаря със зрелостниците за навлизането на дигиталните технологии в класните стаи, видеонаблюдението в училище, за смисъла от завършването на средно образование и перспективите за реализация в живота и на пазара на труда.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.Powered by Sirma Solutions GSC