EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Новини и събития
Втора среща на инициативата „Многообразието работи“
14/11/2018
Инициативата „Многообразието работи“ организира своята втора среща. Този път тя ще е посветена на предизвикателствата и тенденциите при наемането на хора.


Нов цикъл от обучения по кариерно ориентиране
10/11/2018
„Мост към бизнеса“ стартира пореден цикъл от обучения за новите участници в Програмата. Целта на обученията е младежите да се запознаят със структурирането на автобиография, на мотивационно писмо, да изградят подходящи поведенчески умения по време на интервю за работа, както и да се запознаят с правата и задълженията си като наети работници.


Таблетът от втората томбола на Програма „Мост към бизнеса“ ще пътува за Бяла Слатина
18/09/2018
Таблетът от втората томбола на Програма „Мост към бизнеса“ ще се озове в ръцете на Мирослав Илиев от град Бяла Слатина. Мирослав, който в момента учи Публична администрация във Великотърновския университет, беше един от 224 младежи, попълнили онлайн анкетите на Програмата. Резултатите от тях ще дадат възможност на екипа на „Мост към бизнеса“ да прецизира помощта си към младите хора, които търсят съответстваща на тяхната квалификация работа и ще послужат на различни организации, които търсят най-доброто място за младите на пазара на труда.


Конкурс за предоставяне на стипендии в рамките на Фонд Активни граждани България
26/07/2018
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Многообразието работи....наистина
12/06/2018
Компаниите, които прилагат успешно политиките на многообразие, имат 45% по-голяма вероятност да получат по-висок пазарен дял. В цели 57 на сто от същите тези компании екипното сътрудничество е на по-високо ниво, а за над 70 на сто от случаите е по-вероятно тези компании да успеят при стъпването на нови пазари.

Това изтъкна Димитрина Василева, Ръководител Многообразие и приобщаване за Централна и Югоизточна Европа в Ърнст & Янг-България по време на своята презентация пред участниците във форума Многообразието работи. Василева цитира данни на Global People Survey, според които компаниите, прилагащи политики на многообразие, постигат по-високи обороти и брутни печалби и се радват на по-малко текучество на персонала си.

|<<  | Стр 1 от 6 |  >  >>|

"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC