EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Моята история
Пилотен проект „Мост към бизнеса“ (2011-2013)
06/04/2017
В периода 2011 – 2013 г. се проведоха две издания на пилотния проект „Мост към бизнеса“ – стажантска програма за млади роми в частния сектор. Проектът беше съвместна инициатива на Институт „Отворено общество“ – София и Фондация Америка за България. Целта на „Мост към бизнеса“ беше да подпомогне процеса на интеграция на ромската общност чрез иновативен и разширен подход, който да отчете спецификите на местната общност и предизвикателствата на икономическата и финансова криза. Проектът беше насочен към млади роми с висше образование и висока квалификация, които получиха достъп до трудова заетост в рамките на 3-месечни стажове във водещи частни компании в България.


Стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински университети и колежи
06/04/2017
В продължение на девет години Стипендиантската програма за студенти от ромски произход в медицински университети и колежи предоставя възможност на млади, образовани и силно мотивирани младежи от ромски произход да развиват своите знания и професионален опит в сферата на здравеопазването. Програмата, която е първа по рода си в региона, подкрепя медицинското обучение и образование на млади роми, като от 2009 г. досега техният брой надхвърля 150 души.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.Powered by Sirma Solutions GSC