EN | BG

 


Доклади
Извличане на максимална полза от образователната интеграция на ромите
18/12/2019
Предизвикателствата пред развитието на средното образование в България и Унгария пречат на създаването на квалифицирана работна сила на пазара на труда и прекъсват пътя към висшето образование за десетки хиляди млади хора всяка година. Последствията не са тежки само за съответните млади хора. Те засягат потенциала за развитие на икономиката и обществото като цяло.


Седем въпроса, които винаги сте искали да зададете за работното място
18/12/2019
Настоящият анализ описва основните аспекти от инструментариума по човешките ресурси и насочва читателите към ключови въпроси, свързани с политиките на разнообразие при наемане на роми в частния бизнес. Анализът има за цел да подчертае най-интересните точки от тази новаторска HR сфера.


Доклад за въздействието на „Мост към бизнеса“ върху участвалите младежи от ромски произход в България
17/09/2019
Програма „Мост към бизнеса“ подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование до добри позиции по техните специалности в частния сектор. Програмата предлага и менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последните две години на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образование във висши училища и реализация на позиции, съответстващи на техните квалификации и предпочитания.


Стратегии за многообразие в компаниите и включване на ромите
16/09/2019
Програма „Мост към бизнеса“ подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование до добри позиции по техните специалности в частния сектор. Програмата предлага и менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последните две години на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образование във висши училища и реализация на позиции, съответстващи на техните квалификации и предпочитания.


Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда
24/02/2018
Докладът „Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда“ обобщава причините за уязвимото положение на ромите на пазара на труда в страните от Централна и Източна Европа и изследва потенциала на политиките на пазара на труда за улесняване на тяхното включване на пазара на труда.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC