EN | BG

 


Безработните в България са намалели с 19% през 2016 г.
15/03/2017
Безработните през 2016 г. са намалели с 19%, като в същото време делът на икономически активните хора се е свил с 0.6 процентни пункта спрямо 2015 г. При мъжете заетостта се е повишила повече, отколкото при жените. Продължително безработни са близо 60% от хората без работа. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от Дневник.

 

През изтеклата година икономически активните хора на възраст 15-64 навършени години са 3.199 млн., или 68.7% от населението на същата възраст. Общият брой на заетите e бил 3.016 млн., или 49.3% от населението на 15 и повече навършени години.

 

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 навършени години е 17.2%, а за възрастовата група 15-29 навършени години - 12.2%. В сравнение с 2015 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.4 и 2.2 процентни пункта.

 

Пълен текст на публикацията в Дневник можете да намерите тук


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC