EN | BG

 


Бизнесът и училищата: първи крачки
06/05/2017
Липсата на подготвени хора за пазара на труда се превръща във все по-болезнен проблем в България. Затова и става все по-ясно, че образованието не може да се справи без бизнеса, както и обратното. Добрата новина е, че все повече компании започват да осъзнават колко е важно да си подадат ръка с образователната система в лицето на министерството и учебните заведения.

 

Добър пример от последните месеци е рамковото споразумение между Министерството на образованието и науката и ИТ индустрията в лицето на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и ИКТ клъстера. Проблемът с липсата на кадри в ИТ сектора става все по-осезаем както у нас, така и в световен мащаб заради бързо развиващите се технологии и навлизането им във всяка сфера на бизнеса, пише Капитал.

 

Още за успешните инициативи в тази посока, както и за активните директори и учители, които се стремят да ориентират учениците за пазара на труда, можете да прочетете в „Бизнесът и училищата: първи крачки“ на Капитал. 


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC