EN | BG

 


Ще закуся с мойто чувство за вина...
09/07/2017
През последните 20-ина години се забелязва бавно подобрение на образованието сред ромите в страната, но статистиката все още отбелязва огромна пропаст между ромите и българското мнозинство. Според данни от проф. Илона Томова от БАН, разпространени през 2013 г., едва 0,5% от ромите в България имат университетско образование, докато делът на висшистите сред цялото българско население е 19,6%. Това означава, че процентът на хората с висше образование сред ромите е близо 40 пъти по-малък от средния за страната, пише Дневник.

 

Противно на обществените възприятия обаче, причината за тази огромна просветна пропаст не се корени в това, че ромите не желаят да се образоват. Основните предпоставки са свързани със социалната изолация на етноса, дискриминацията спрямо него и нерешените проблеми в образователната система.

Кои са основните проблеми, възпрепятстващи просветата сред ромското население в България? Пълният текст в Дневник може да бъде прочетен тук


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC