EN | BG

 


Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда
24/02/2018
Докладът „Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда“ обобщава причините за уязвимото положение на ромите на пазара на труда в страните от Централна и Източна Европа и изследва потенциала на политиките на пазара на труда за улесняване на тяхното включване на пазара на труда.

 

Прегледът на основните политики и програми на пазара на труда, инициирани от държавата в Унгария и България показва, че те не водят до положителна промяна по отношение на включването на ромите, нито пък допринасят за намаляване на дискриминационните практики на работодателите. Напротив – някои от тези практики дори спомагат поддържането на маргинализираното положение на ромското население. Докато правителствата, изглежда, не успяват в тази задача, частният бизнес може да намери синергия с образованите роми чрез своите политики за многообразие, особено в условията на нарастващ недостиг на работна сила.

 

Този тип мислене обаче все още е необичайно в страните от Централна и Източна Европа; за повечето от икономическите субекти вкоренените стереотипи и предразсъдъци все още вземат връх над икономическата обосновка. В доклада се казва, че все пак поле за положително развитие има, тъй като в тази ситуация всички биха могли да спечелят: частният бизнес да намери нов източник на способни служители на фона на недостига на работна сила, а образованите роми да получат достъп до добре платени и стабилни работни места.

 

Пълен текст на доклада „Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда“, изготвен от Вера Месинг и Жужа Арендас (ЦЕУ – Будапеща) в сътрудничество с Боян Захариев (ИОО – София), може да бъде намерен тук.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC