EN | BG

 


Готови за работа
17/04/2018
Възможностите за развитие, образование и заетост на ромската общност бяха обсъдени по време на работна среща, която се проведе в Център „Работа” към бюрото по труда в Стара Загора. Мероприятието бе съвместна инициатива на местното поделение на Агенцията по заетостта и Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници”.

 

Участниците от нестопанската организация представиха своята дейност, а акцентът бе поставен върху проект „Мост към бизнеса” като инициатива за осигуряване на заетост сред етническата група.

 

Повече информация за събитието можете да намерите тук


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC