EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Целта ни е не просто да намерим работа, а квалифицирана работа
20/11/2018
„Целта на обучението ни не е просто да се научите да си намирате работа. Вие и сега може да имате такава. Целта е да се подготвите така, че да намерите работа, която да съответства на вашето образование и умения“. Това каза Ганчо Илиев от Сдружение “Свят без граници“, който откри поредното обучение на участници в Програма „Мост към бизнеса“ в Сливен. „Свят без граници“ е регионален партньор на Институт Отворено общество – София в Програмата.

 

Ганчев обърна внимание, че всички участници в обучението имат средно или висше образование. „Затова и работата, към която ще се стремите, трябва да съответства на вашата квалификация, да предполага по-нататъшно кариерно израстване и да дава достойно възнаграждение“, допълни той.


Фокусът на поредното обучение на „Мост към бизнеса“ е развитието на умения в подготвянето на автобиография, на мотивационно писмо, развиване на поведенчески умения по време на интервю за работа.


По-късно младежите – участници в обучението – се включиха в регионалния форум, посветен на проблемите на младежката безработица в региона. Димитър Димитров, мениджър на „Мост към бизнеса“, запозна присъстващите с Програмата и изнесе данни на Институт Отворено общество – София за социалните дистанции и нагласи в страната. Лилия Якова, експерт от Центъра за изследване на демокрацията, говори за резултатите от проект „Подпомагане на достъпа и използването на мерките от програма Европейска Гаранция за младежите в Сливен и Ямбол“. С презентация се включи и Милена Илиева (Сдружение “Свят без граници“). Участие във форума взе Камен Костов, заместник областен управител на област Сливен.



"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквитките



Powered by Sirma Solutions GSC