EN | BG

 


"Многообразието работи": информационна книжка на инициативата
15/06/2018
“Многообразието работи“ е мястото, в което си подават ръка неправителствени организации и представители на бизнеса, стремящи се към прилагане и развиване на активни политики за многообразие и приобщаване на различни групи служители в корпоративната среда.

 

Тази книжка има за цел да сподели кратки аспекти на многообразието и приобщаването, както и да представи някои от специфичните групи, които са най-податливи на дискриминация, нетолерантност, неразбиране и дори на език на омразата на работното място. Множество международни и местни проучвания, а и опитът на организациите, представени в следващите страници, сочат, че смесените екипи, в които работят хора с различна културна и религиозна принадлежност, сексуална ориентация, физически способности и възраст, са много по-мотивирани, продуктивни и, в крайна сметка, успешни.

Цялата книжка "Многообразието работи" (в PDF формат).

Многообразието работи е съвместна инициатива на Фондация „Институт Отворено общество - София“, чрез Програма „Мост към бизнеса“, Фондация GLAS с Платформата WorkItOut, Български фонд за жените, Фондация „Заслушай се“ и Фондация "Сошъл Фючър" с Платформата JAMBA.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC