EN | BG

 


Намерете перфектния кадър за Вашия бизнес
13/02/2019
Намерете перфектния кадър за Вашия бизнес чрез Програма „Мост към бизнеса“, призовава най-новата информационна брошура на Програмата. Тя беше специално изготвена за целите на изложението HR Industry, в което „Мост към бизнеса“ имаше свой щанд.

 

Около 58% от участниците Програмата са с висше образование или в момента са студенти; над 85% от тях владеят офис пакет и програмни продукти над средното ниво; близо 28% владеят чужд език на средно или по-високо ниво.


Брошурата съдържа разбивка на участниците-студенти и на завършилите висше образование по специалности, както и карта с концентрация на участници в Програмата по райони.


Информационната брошура може да бъде изтеглена оттук.


HR Industry 2019, където беше представена брошурата, събра десетки представители на работодателите и на „Човешки ресурси“ в едни от най-големите компании в България.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC