EN | BG

 


Образовани и с професия – шанс за всеки
13/03/2019
Дискусия за иновациите в ограмотяването с фокус върху подготовката по български език на ученици, за които той не е майчин, се проведе в СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола Козлево. Това е едно от шестте партньорски училища по компонента „Дипломирам се – успявам!“ на Програма „Мост към бизнеса“ на Институт Отворено общество – София. Институтът, като съорганизатор на дискусията, подкрепя усилията на училището да бъде една от 290-те иновативни образователни институции в страна.

 

Дискусията, която се проведе под мотото на проекта за училищна иновация „Образовани и с професия – шанс за всеки“, беше открита от директора на училището Катилиян Костадинов, който представи основните постижения и предизвикателства пред иновативните подходи при ограмотяването на учениците в началото на гимназиалния етап. Костадинов отбеляза, че резултатите от входните тестове на учениците в гимназиален етап свидетелстват за ниска писмена и езикова култура на осмокласниците, особено при учащите, за които българският език не е майчин. „Голяма част от тях се затрудняват в комуникацията със съученици и учители поради незнание на езика“, каза директорът.

 

Учителите, преподаващи в 8-ми клас на паралелките „Оператор в производството на облекло от текстил“ и „Софтуер и хардуер“, споделиха предизвикателства в своята работа с тези младежи и представиха добри практики, сред които изработената брошура „Кратък правописен речник“, който е раздаден на учениците и е изпратен по имейл на всеки от тях. В разширен вариант, речникът е разпределен върху десет табла – по две в класните стаи на двата 8-ми класа и шест броя в коридорите на училището.

 

Чрез скайп връзка в обсъжданията взе участие и г-жа Евгения Костадинова, директор на Дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” в МОН, която приветства идеите на преподавателите да работят съвместно в част от учебните часове, както и в занятията от раздел Б на учебните планове в професионална подготовка да бъде включено ограмотяване по български език. Обсъдени бяха и възможностите за добавяне в учебната програма на предмет „Аз говоря български“, както и предложения за индивидуална оценка и работа с учениците, за да бъдат задържани в училище и мотивирани да повишават своите знания и умения през целия гимназиален етап.

 

Първите резултати от изпълнението на иновативния проект „Образовани и с професия – шанс за всеки“ на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ се очакват след анализ на изходящи тестове за грамотност на учениците от 8-ми клас в края на учебната година."Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC