EN | BG

 


Отвъд стереотипите: друг поглед към света на ромите
08/04/2019
Какво е да си различен? Различни ли са ромите? Способни ли сме да погледнем на тях с необходимата дистанция и непредубеденост? Това бяха част от въпросите, които в продължение на близо два часа разискваха представители на Програма „Мост към бизнеса“ служители на една от най-големите технологични компании у нас - SAP.

 

В началото на срещата всички се включиха в ролева игра, в рамките на която участниците трябваше да работят в екип и да споделят свободното си време с хора, които практически не познават. В последвалата дискусия на преден план излязоха стереотипите, които обикновено доминират при (не)възприемането на различията.

Малко по-късно Димитър Димитров (Институт Отворено общество – София), който е мениджър на Програма „Мост към бизнеса“ говори за социалните дистанции и най-често срещаните стереотипи по отношение на ромите. За финал той разказа историите на част от стипендиантите по медицинските специалности и участници в „Мост към бизнеса“ и обърна специално внимание на усилията, които един човек от уязвима група полага, за да „догони“ и „превъзмогне“ негативните нагласи към него.

Срещата беше по повод Международния ден на ромите – най-голямото етническо малцинство в Европа, голяма част от което живее в изолация и понася тежки форми на дискриминация. 8 април е и ден в памет на ромите, загинали по време на Холокоста през Втората Световна война.

Развойният център на SAP в България е един от най-дейните партньори на „Мост към бизнеса“ в инициативата „Многообразието работи“, в която си подават ръка представители на частния бизнес и неправителствени организации, отстояващи политиките на многообразие. "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC