EN | BG

 


Многообразие и включване на пазара на труда
15/06/2019
Сборникът е подготвен за целите на заключителната едноименна конференция на Програма "Мост към бизнеса", която се проведе на 13 юни 2019 г. в НДК. Сборникът съдържа обобщена информация за резултатите от Програмата, както и няколко аналитични материала, подготвени от членове на екипа на "Мост към бизнеса"
  • Социалната криза, ромите и бизнесът (автор: Димитър Димитров)
  • Колко многообразни са българските компании (автор: Анита Джоунс)
  • Дипломирам се - успявам (автор: Илко Йорданов)
  • Резултати от Програмата "Мост към бизнеса" за участвалите в нея младежи от ромски произход (автори: Боян Захариев, Илко Йорданов и Ралица Димитрова)
  • Образованите млади роми на пазара на труда: оценка на опита от Програмата "Мост към бизнеса" (автори: Боян Захариев, Илко Йорданов и Ралица Димитрова)

Пълен текст на сборника Многообразие и включване на пазара на труда


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC