EN | BG

 


Доклад за въздействието на „Мост към бизнеса“ върху участвалите младежи от ромски произход в България
17/09/2019
Програма „Мост към бизнеса“ подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование до добри позиции по техните специалности в частния сектор. Програмата предлага и менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последните две години на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образование във висши училища и реализация на позиции, съответстващи на техните квалификации и предпочитания.

 

Програма „Мост към бизнеса“ работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да наемат на работа квалифицирани младежи от етническите малцинства.

Настоящият доклад разглежда ефектите от Програма „Мост към бизнеса“ върху участниците в програмата. Програмата се изпълнява едновременно в България и Унгария, но както критериите за прием в програмата, така и предоставяните по нея услуги се различават значително. Настоящият анализ разглежда само частта от „Мост към бизнеса“, осъществена в България.

Пълен текст на Доклад за въздействието на „Мост към бизнеса“ върху участвалите младежи от ромски произход в България


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC