EN | BG

 


Извличане на максимална полза от образователната интеграция на ромите
18/12/2019
Предизвикателствата пред развитието на средното образование в България и Унгария пречат на създаването на квалифицирана работна сила на пазара на труда и прекъсват пътя към висшето образование за десетки хиляди млади хора всяка година. Последствията не са тежки само за съответните млади хора. Те засягат потенциала за развитие на икономиката и обществото като цяло.

 

Кои са научените уроци в България и Унгария в резултат на „Мост към бизнеса“?


Вижте анализа на Боян Захариев, Димитър Димитров и Илко Йорданов Making the Most of Roma Educational Integration (на английски език).


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC