EN | BG

 


Седем въпроса, които винаги сте искали да зададете за работното място
18/12/2019
Настоящият анализ описва основните аспекти от инструментариума по човешките ресурси и насочва читателите към ключови въпроси, свързани с политиките на разнообразие при наемане на роми в частния бизнес. Анализът има за цел да подчертае най-интересните точки от тази новаторска HR сфера.

 

Вижте анализа на Агнес Келемен и Димитър Димитров Седем въпроса, които винаги сте искали да зададете за работното място (на английски език).


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC