EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Въпроси и отговори

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Програмата

 Моля, изпращайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: questions@bridgetobusiness.euТърси

Въпрос: Необходимо ли е да бъде сканирана и приложена към формуляра за кандидатстване цялата диплома? Не е ли възможно да бъде приложена само заглавната страница на дипломата?
Често задавани въпроси 09/06/2017

Отговор: Не. Кандидатите по Програма "Мост към бизнеса" е необходимо да сканират и прикачат всички страници от дипломата си, съответно за средно или за висше образование.


Въпрос: Може ли да кандидатства младеж, който е завършил средно образование, но все още не е положил държавни зрелостни изпити?
Често задавани въпроси 25/04/2017

Отговор: Могат да кандидатстват само младежи, които са положили успешно държавни зрелостни изпити и имат диплома за завършено средно образование.


Въпрос: Може ли да кандидатства студент, който все още не е завършил висшето си образование?
Често задавани въпроси 24/04/2017

Отговор: Да, ако към формуляра за кандидатстване по Програмата приложи диплома за завършено средно образование.


Въпрос: Може ли кандидатът да попълни формуляр за кандидатстване по Програмата, а да изпрати дипломата си за завършено средно образование по-късно?
Често задавани въпроси 23/04/2017

Отговор: Не. Към формуляра за кандидатстване задължително трябва да бъде прикачено сканирано копие на дипломата за средно или висше образование.


Въпрос: Може ли по Програмата да кандидатства ученик, който е последна година в средно училище?
Често задавани въпроси 22/04/2017

Отговор: Кандидатът трябва да е положил успешно държавни зрелостни изпити. Към формуляра за кандидатстване задължително трябва да бъде прикачено сканирано копие на дипломата за средно или висше образование.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.Powered by Sirma Solutions GSC