EN | BG

 


Въпроси и отговори

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Програмата

 Моля, изпращайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: questions@bridgetobusiness.euТърси

Въпрос: Не се определяме като роми, а като "миллет". Мой колега се определя като "рудар". Можем ли да кандидатстваме?
Често задавани въпроси 07/03/2018

Отговор: Да. Следвайки рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (приета на 01/03/2012 с решение на НС), Програмата използва наименованието „роми“ като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.


Въпрос: Необходимо ли е да бъде сканирана и приложена към формуляра за кандидатстване цялата диплома? Не е ли възможно да бъде приложена само заглавната страница на дипломата?
Често задавани въпроси 09/06/2017

Отговор: Не. Кандидатите по Програма "Мост към бизнеса" е необходимо да сканират и прикачат всички страници от дипломата си, съответно за средно или за висше образование.


Въпрос: Може ли да кандидатства младеж, който е завършил средно образование, но все още не е положил държавни зрелостни изпити?
Често задавани въпроси 25/04/2017

Отговор: Могат да кандидатстват само младежи, които са положили успешно държавни зрелостни изпити и имат диплома за завършено средно образование.


Въпрос: Може ли да кандидатства студент, който все още не е завършил висшето си образование?
Често задавани въпроси 24/04/2017

Отговор: Да, ако към формуляра за кандидатстване по Програмата приложи диплома за завършено средно образование.


Въпрос: Може ли кандидатът да попълни формуляр за кандидатстване по Програмата, а да изпрати дипломата си за завършено средно образование по-късно?
Често задавани въпроси 23/04/2017

Отговор: Не. Към формуляра за кандидатстване задължително трябва да бъде прикачено сканирано копие на дипломата за средно или висше образование.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC