EN | BG

 


Партньорски организации

За реализацията на Програма "Мост към бизнеса" Институт "Отворено общество" - София си партнира със следните организации:

 

ЦМЕДТ „Амалипе“

 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е сдружение, което работи за овластяването на ромската общност в България и за активното й участие и равен достъп до ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование, както и до качествено здравеопазване и социални услуги. „Амалипе“ осъществява дейности в областта на защита на човешките права и околната среда и подпомага диалога, разбирателството и толерантността между различните етноси в България.

 

В рамките на Програмата "Амалипе" работи преимуществено в пилотен район Велико Търново (обхваща области Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище)

 

Лице за контакт:

 

Теодора Крумова

 

Тел.: 062 600224
Имайл: center_amalipe@yahoo.com
Имейл: office@amalipe.com
http://www.amalipe.com

 


 

Ромска Фондация „Искра“ – Шумен

 

Ромска фондация „Искра“ има за цел да подпомага развитието на ромската култура, образованието и всичко свързано с проблемите на ромите. С дейността си ромска фондация „Искра“ стимулира неправителствения ромски сектор, създава благоприятна среда за функционирането му и разширява на възможностите, видовете дейности и участието на ромските НПО на национално и местно ниво в обществения живот.

 

В рамките на Програмата Ромска фондация "Искра" - Шумен работи преимуществено в пилотен район Шумен (обхваща области Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе и Разград)


Лице за контакт:

 

Серги Каракашев

 

Тел.: 054969695
Тел.: 0889208777
Имейл: s_karakashev@abv.bg
http://rfiskra.simplesite.com

 


 

СНЦ "Феникс - Разград"

 

СНЦ „Феникс-Разград” е член на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Разград от 2015 г. със заповед № ОКД-03-03 от 11.09.2015 г. на Областния управител на област Разград.

 

В рамките на Програмата СНЦ "Феникс - Разград" работи преимуществено в пилотен район Шумен (обхваща области Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе и Разград)

 

Лице за контакт:

 

Огнян Станчев

 

Тел.: 0876 852 004

Имейл: fenix.razgrad@gmail.com

 


 
СФ Инди-Рома 97
 
СФ "Инди-Рома 97" е неправителствена организация, създадена от хора от ромската общност в с. Куклен, област Пловдив. "Инди-Рома" организира курсове, семинари и други форми за обучение, с които да издигне общата култура, образователното равнище и правно-административните знания на жените и младите хора. Организацията се занимава и с проучване на възможностите за създаване на нови схеми за трудова заетост на ромите в условията на структурни промени, както и с улесняване на професионалното устройство на младите, както и на лицата и групите, застрашени от изключване от трудовия пазар.

В рамките на Програмата СФ "Инди-Рома 97" работи преимуществено в пилотен район Пловдив (обхваща области Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково)

Лице за контакт:

Албена Костадинова

Тел.: 031152087
Тел.: 0889708630
Имейл: indiroma@mail.bg
 


Сдружение "Свят без граници"

 

Сдружение "Свят без граници" работи за формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество. Визията на сдружение "Свят без граници" е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото. Сдружението реализира проекти в няколко основни области: достъп до здравни, образователни и социални услуги, застъпничество, младежки дейности. 

 

В рамките на Програмата Сдружение "Свят без граници" работи преимуществено в пилотен район Стара Загора (обхваща области Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол)


Лице за контакт:

 

Ганчо Илиев

 

Тел: 0878700511

Имейл: veselrom@abv.bg

https://www.sviatbezgranici.org

 


 

Местни координатори:

Силвия Станчева за Североизточна България
тел. 0882-07-42-64, e-mail: amalipe.shumen@yahoo.com

Мария Асенова за Централна Северна България
тел. 062-600224; 0882-54-02-09, e-mail: project@amalipe.com

Централна Южна България
тел. 0884-912-508, e-mail: amalipe.plovdiv@yahoo.com"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC