EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Екип

 

 

Георги Стойчев - Изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" - София

 

 

Димитър Димитров - Програмен мениджър

 

Велико Шербанов - Финансов мениджър

 

Теодора Иванова-Вълева - Програмен координатор

 

Анита Джоунс - Кариерен консултант

 

Милен Минчев - Мениджър комуникации

 

Боян Захариев - Старши изследовател

 

Илко Йорданов - Изследовател

 

 

За контакт с Програма "Мост към бизнеса":

 

Тел.: (+359 2) 930 6650

 

Имейл на Програмата: info@bridgetobusiness.eu

 

Имейл за Въпроси и отговори: questions@bridgetobusiness.eu


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.Powered by Sirma Solutions GSC