EN | BG

 


Мост към бизнеса

 

Програма „Мост към бизнеса“ хвърля мост между пазара на труда в частния сектор и образовани млади роми/представители на уязвими етнически малцинства от България и Унгария, които се стремят към качествени работни места в равностойна среда.

Програма „Мост към бизнеса“ подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес, които да съответстват на тяхното образование и квалификация. Подробности за условията за включване в Програмата можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Програма „Мост към бизнеса“ предлага менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последна и предпоследна година на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образованието във висши училища и успешна реализация на позиции за висококвалифициран труд на пазара на труда.

Програма „Мост към бизнеса“ работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да наемат на работа образовани и квалифицирани младежи независимо от техния етнически произход.

Програмата е част от проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236, финансиран от Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от Фондация "Институт Отворено общество – София" в консорциум с Фондация „Аутономия“ (Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария).

Още подробности за „Мост към бизнеса“ можете да намерите в секция За Програмата, както и в секция Въпроси и отговори


 

 

 


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC