EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

Как да кандидатствам

Кандидатстването по Програма "Мост към бизнеса" стартира отново на 9 октомври (понеделник) 2017 г. Подадените формуляри ще бъдат разглеждани текущо.

 

Преди да да пристъпите към попълване на формуляра за кандидатстване по Програма „Мост към бизнеса“ се запознайте с Насоките за кандидатстване.


 

Програмата „Мост към бизнеса“ е насочена към роми/представители на уязвими етнически малцинства на възраст между 18 и 35 години, завършили минимум средното си образование и положили успешно държавни зрелостни изпити (ДЗИ).

 

Следвайки рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (приета на 01/03/2012 с решение на НС), Програмата използва наименованието „роми“ като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

 

Кандидатстването става единствено онлайн.  

 

Образец на апликационната форма в PDF формат може да намерите тук

 

На одобрените кандидати ще бъдат изпратени Общите условия на Програма „Мост към бизнеса“.


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC