EN | BG

 


Партньори

"Мост към бизнеса" работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да инвестират в образовани и квалифицирани младежи от ромски произход.


"Мост към бизнеса" съдейства на компаниите в процеса на наемането на лица от уязвими групи и тяхната интеграция на работното място.


"Мост към бизнеса" подпомага компаниите в изработването на правила за вътрешна комуникация за приобщаване на служителите им към целите на Програмата.


"Мост към бизнеса" подпомага разширяването на социалната отговорност на партньорските компании.

 

Ако сте частна компания и искате да се присъедините към Програма „Мост към бизнеса“, можете да попълните приложения Меморандум за сътрудничество и да го изпратите на адрес info@bridgetobusiness.eu. Преди това се запознайте с писмото за намеренията

 

Партньори на "Мост към бизнеса" са (списъкът се актуализира периодично):

 


SAP работи с над 425 000 клиенти в над 180 страни, повече от 96 000 служители от 150 различни националности и има над 46-годишна история. Създаден преди 19 години, развойният център на SAP в София е едно от ключовите и стратегически подразделения на SAP SE. Над 900 софтуерни професионалисти работят в областта на софтуерната разработка и по последните SAP in-memory и облачни технологии.

 

 

 


Lidl е лидер в България в търговията с бързооборотни стоки. Компанията има над 86 магазина в 45 града, два логистични центъра в с. Равно поле, обл. София и с. Кабиле, област Ямбол.

 

Компанията оперира в над 27 държави с над 10 000 магазина и повече от 110 регионални центрове за дистрибуция в Европа.

 

 

 


Кока-Кола ХБК е един от най-големите бутилировачи на продуктите на Компанията Кока-Кола. Компанията оперира в 28 държави, предлага 136 бранда в разнообразното си портфолио, има 56 завода и 264 склада и дистрибуционни центъра. Семейството на Кока-Кола Хеленик в България има 1750 служителя и е с уникална структура, съставена от бутилираща компания, център за споделени услуги в сферата на счетоводство, управление на данни, човешки ресурси, както и ИТ център, обслужващи групата на Кока-Кола ХБК. Общият принос на системата на Кока-Кола в България за 2017 г. е 0,6 % от БВП на страната. Компанията има 2 производствени центъра на територията на България - в Костинброд (за безалкохолни напитки) и в Банкя (за минерална вода) и за втора поредна година е най-предпочитан работодател за студентите в България.


Български дарителски форум (БДФ) е членска организация на компании и фондации, които имат проекти и инициативи в подкрепа на значими обществени каузи.

 

Членовете на БДФ подкрепят каузи в сферата на образованието, социалните дейности, здравеопазването, екологията, културата и изкуството и човешките права. Форумът се стреми да създава подходяща среда, в която те да споделят своите предизвикателства и постижения и работи за подобрение на средата за дарителство в България.


CSR Bulgaria е първата българска специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност (КСО), която изгражда трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса.

 

Мисията на CSR Bulgaria е да предлoжи на бизнес членовете на мрежата си избор от каузи, както и съвети за най-ефективните начини за подкрепа и участие в реализацията на социални програми и политики. Някои от основните компоненти на консултaциите, които CSR Bulgaria провежда са оценка, анализ и насока при прилагането на различни методи за правене на социално отговорен бизнес.Екипът на CSR Bulgaria е посредник между нестопанския сектор и бизнеса с цел набиране на средства за реализиране на социално значими проекти. 


Ernst&Young е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите консултации и сделки. EY присъства на българския пазар от 1992 г. Екипът на компанията наброява повече от 280 професионалисти. EY Bulgaria заема водеща позиция на българския пазар, а също ръководи практиката на компанията в Македония, Албания и Косово.

 

 


Enhancv е технологична компания, която стартира в София през 2014 г. с платформа за създаване на модерни CV-та. 

 

Днес екипът на компанията се състои от 16 души, обединени около идеята, че всеки заслужава добър кариерен път.


Efficiency ООД е иновативна стартъп компания, лидер в глобалния B2B пазар. Компанията предлага ефективна работна сила, подходяща за многобройни бизнес платформи.

 

 

 

 


Индъстри Уоч е изследователска и консултантска компания, специализирана в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в България.

 

Индъстри Уоч Груп ООД е и икономически център, който произвежда данни, дапълващи официалната статистика, както и редовни прогнози за икономическото развитие. Изследователските усилия на компанията са насочени към разкриване на най-важните рискове пред икономиката и проучване на икономическия ефект от различни държавни решения.

 


JobTiger е компания със 17 години опит в управление на хора, като предоставя комплексни услуги както на компании, които търсят своите бъдещи служители, така и на активно търсещите работа. Компанията предлага пълен набор от услуги в областта на човешките ресурси – кариерен сайт, подбор на персонал, обучения, кариерни форуми, HR Одит, Employer Branding, HR медия, браншови събития, кариерно консултиране.

 

Мисията на JobTiger е: „Създаваме стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и обществото“. 

 

 

 

 


Сирма Солюшънс АД е специализирана в създаване на софтуерни системи и решения, ситемна интеграция и ИТ консултиране в области като финасови и платежни системи, електронно правителство, облачни услуги, ИТ сигурност, обработка на изображения, софтуер за управление на програми за лоялност, логистика и управление на работна сила, здравеопазване и много други. Компанията разработва и мулти-индустриални софтуерни решения (cross-industry software).

Компанията поддържа отлични взаимоотношения с водещите доставчици на софтуер и технологии за най-бързо развиващите се индустриални отрасли, както и независими софтуерни компании.

Сирма Солюшънс е Microsoft Gold Partner, IBM Advanced Partner, Oracle Gold Partner, HP Preferred Gold Partner, и т.н.

Сертифицирана е за системи за управление на качеството - ISO 9001:2008, на сигурността - ISO 27001:2005, на услугите - ISO 20000-1:2011.


TELUS International Europe e  международна компания. Към днешна дата тя е най-големият работодател в България в аутсорсинг индустрията с около 3000 служители в три локации в София и Пловдив. 

 

 

 


Уолтопия е световен лидер в производството на стени за катерене с над 1500 проекта в повече от 50 страни на 6 континента. Освен стени за катерене, от 2012 година Уолтопия предлага и широк спектър от адвенчър атракциони като въжени съоръжения, интерактивни стени за катерене, изкуствени пещери, съоръжения с препятствия и др.

В групата на Уолтопия има повече от 10 компании, в които са заети 600 професионалисти от различни сектори и индустрии.

Уолтопия има дъщерни клонове има в САЩ, Канада, Малайзия и Русия, както и местни търговски представители има в повече от 20 страни по света.


Фондация "Капитал" е регистрирана през 2003 и осъществява дейност като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

 

Целите и предмета на дейност на Фондацията са: да развива и утвърждава гражданското общество и демократичните ценности; да работи за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите; да подкрепя развитието, професионалната и обществена реализация на млади хора; да подпомага образованието и обучението в контекста на ученето през целия живот; да съдейства за устойчивото развитие."Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC