EN | BG

 


"Мост към бизнеса" стартира нов конкурс за набиране на кандидати. Подробности можете да намерите в секция Как да кандидатствам.

За нас

Програма "Мост към бизнеса" се изпълнява от Фондация "Институт Отворено общество - София" в консорциум с Фондация "Автономия" (Унгария) и Централноевропейския университет (Унгария).

 

Фондация "Институт Отворено общество – София" е българска неправителствена, нестопанска организация за осъществяване на дейност в обществена полза с над 20 годишен опит в предоставянето на безвъзмездно финансиране в подкрепа на гражданския сектор в България. От създаването си през 1990 година Фондацията се застъпва за демократизацията на обществено-политическия живот, работи за разширяването на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права и подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор. ИОО – София е сертифициран по стандарта ISO 9001.

 

http://www.osi.bg

 

Фондация Аутономия, създадена през 1990 г., подпомага развитието на едно справедливо общество с членове, които са свободни, активни и отговорни в изграждането на собствения им живот и този на тяхната общност. Усилията на фондацията са съсредоточени върху укрепване на гражданското общество и подкрепа на маргинализирани социални групи, със специален акцент върху интеграцията на ромите.

 

http://www.autonomia.hu/en/

 

Централноевропейският университет е основан през 1991 г. В ЦЕУ се обучават около 1400 студенти от повече от 130 държави и има 370 преподаватели. Неговата рядка смесица от националности, етноси и култури създава идеална среда за изследване на различни аспекти на отвореното общество като развиващите се демокрации, икономиките в преход, свободата на медиите, национализма, правата на човека, както и на върховенството на закона. 

 

https://www.ceu.edu/


"Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария". 
Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020.
Информацията, съдържаща се в настоящата страница, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

 


Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |  Политика за бисквиткитеPowered by Sirma Solutions GSC